Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0543 - 531655
  • info@gemmink.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  0543 - 531655
20-03-2017

Banken berekenden te hoge boetes

De afgelopen maanden is veel te doen geweest over de boetes die banken berekenden bij het voortijdig aflossen van een hypotheek. De AFM gaat nu achter de consument staan. 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt dat banken klanten jarenlang te veel boeterente hebben berekend bij het oversluiten van een hypotheek. De toezichthouder presenteert maandag (20-03-2017) een leidraad die voorschrijft wat de maximale oversluitboete is die banken mogen rekenen. Die maatregel volgt op onderzoek van de AFM dat werd uitgevoerd naar aanleiding van eerdere berekeningen door ikbenfrits.nl. Die berekende, dat op basis van de nieuwe Europese leidraad banken jaarlijks 200 miljoen euro te veel aan boetes doorberekenden aan consumenten.

Onderzoek

Daarvoor werden 26.500 dossiers onderzocht. "Het uitgangspunt van het onderzoek van de AFM is dat de banken volgens de wet geen hogere vergoeding mogen rekenen dan de werkelijk geleden schade", wordt gesteld. Als een klant met een hypotheek overstapt naar een andere aanbieder mag een bank de verloren hypotheekrente in rekening brengen. Veel banken hebben daarbij meer berekend dan wettelijk toegestaan is.

Europese richtlijn

Er gelden sinds half juli strengere regels voor de vergoeding die banken mogen eisen. Dit is opgenomen in de Europese hypothekenrichtlijn. Een bank mag in de nieuwe situatie nog steeds een vergoeding vragen. Maar deze 'boete' mag niet hoger zijn dan het bedrag dat de bank daadwerkelijk misloopt door de vervroegde aflossing. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om gemiste rentebetalingen. Maar winstderving mag een financiële instelling niet meetellen.

Stellingname nog iets te zwak 

De leidraad van de AFM moet er nu voor zorgen dat de banken binnen de wettelijke kaders blijven. En dat is natuurlijk positief nieuws voor de consument, maar de AFM zegt nergens welke banken voor welke bedragen ze over de schreef zijn gegaan.

Teveel betaalde boete terugbetalen

De financiële waakhond heeft sinds de invoering van de hypothekenrichtlijn de bevoegdheid om te zorgen dat de wet wordt nageleefd. Daarbij werd bepaald dat banken alle oversluitboetes vanaf 14 juli 2016 opnieuw moeten berekenen en zonnodig moeten terugbetalen.
ABN Amro en Rabobank verwachten beide in totaal zo'n 5 miljoen euro terug te betalen, aan een deel van de respectievelijk ongeveer 15.000 en 10.000 klanten die sinds 14 juli 2016 een oversluitvergoeding hebben betaald. ING zegde ook toe de kosten van het oversluiten opnieuw te berekenen, eveneens vanaf 14 juli. Hoeveel geld daarmee ongeveer gemoeid is, meldde ING niet. De banken gaven daarmee geen gehoor aan de oproep van belangenclub Vereniging Eigen Huis (VEH), die een "moreel appel" deed om de AFM-leidraad met terugwerkende kracht over een periode van minimaal vijf jaar toe te passen.

Is dat voldoende?

De betrokken banken hebben aangegeven na te gaan of de te veel berekende boete terugbetaald kan worden voor zover de boete werd berekend na 14 juli 2016. Maar feitelijk zijn de boetes die voor die datum in rekening werden gebracht vaak ook te hoog geweest. En de vraag is hoe die banken daar mee om zullen gaan. Nog afgezien van de vraag waarom alleen ABN-Amro, Rabo en ING zich daarover hebben uitgelaten. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens